Анкет, СиВи- CV ний загвар хэрэгтэй бол татаад аваарай - Creative Marketing Agency - Маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ

салбартаа хамгийн сайн ажиллаж байгаа бизнесийн загварыг тухайн бизнес дээрх бенчмаркинг хийх 2. Танай бизнест байгаа нөөц болон мэдлэг ур …1. Зөвлөх нь энэхүү гэрээ болон гэрээний салшг,